Waarom?

In 2011 ging ik voor een maand naar Belo Horizonte, Brazilië, om vrijwilligerswerk te doen. Na die periode had ik het gevoel: “dit zou ik ook voor langere tijd kunnen doen, om écht een verschil te kunnen maken”. Daarmee was een hartverlangen geboren.

In de twee jaar die volgde mocht ik veel avonturen beleven, drastische beslissingen maken en veel mogen leren. Daarbij heb ik duidelijk de leiding van God gekregen en de bevestiging om weer naar Belo Horizonte te gaan. UIteindelijk ben ik in september 2013 naar Brazilië vertrokken.

Brazilië
Brazilië is het land dat we kennen van de stranden, van het voetbal en muziek. Maar het is ook het land van de vele favela’s, drugshandel, sociale problemen en straatkinderen. Het is een land van uitersten, met een groot verschil tussen arm en rijk.

Zeker in de favela’s zijn de problemen duidelijk zichtbaar. Favela’s zijn de soort van ‘achterbuurten’ van Brazilië, waarin de huisjes kriskras door elkaar gebouwd zijn en er weinig voorzieningen zijn. Zeker de sociale problemen zijn groot, er is veel alcolisme, misbruik, geweld en drugshandel.

Visie
Mijn visie in één zin is:

Moving Young People Towards their destiny

Ik heb een hart voor jonge mensen en waarbij ik graag zou willen dat ze hun bestemming in God kunnen vinden, dat ze een hoopvolle toekomst mogen zien.